EU scherpt instrumenten handelsbeleid aan

BRUSSEL, 8 MAART. De twaalf landen van de Europese Unie (EU) hebben gisteren maatregelen bekrachtigd ter versterking van de instrumenten voor handelspolitiek.

Het besluit vloeit voort uit het politieke akkoord van de landen van de EU voorafgaand aan het wereldhandelsakkoord in het kader van de GATT op 15 december vorig jaar. Frankrijk had zijn goedkeuring van een GATT-akkoord afhankelijk gemaakt van een versterking van de mogelijkheden handelsmaatregelen te nemen. Voor het nemen van anti-dumpingmaatregelen is voortaan een besluit met gewone meerderheid door de lidstaten voldoende. Bij het nemen van vrijwaringsmaatregelen (bij dreigende verstoring van de Europese markt) tegen buitenlandse concurrenten is een gekwalificeerde meerderheid nodig als het gaat om landen waarmee geen preferentiële akkoorden zijn gesloten. Bij landen waarmee Brussel prefentiële akkoorden heeft, zoals met die in Oost-Europa, is een ook een gekwalificeerde meerderheid nodig, maar dan om vrijwaringsmaatregelen tegen te houden. De lidstaten hebben verder besloten het personeelsbestand dat klachten over dumping of verstoring van de markt onderzoekt, uit te breiden. In kringen van de Europese Commissie werd gisteren verder gezegd dat Brussel overweegt het aanbod voor verlaging van importtarieven in het kader van het GATT-akkoord bij te stellen, omdat de VS bepaalde toezeggingen over tarieven niet gestand zou doen. De EU had haar aanbod hiervan afhankelijk gemaakt. (AFP)