Duits antisemitisme leeft nog

BERLIJN, 8 MAART. Twintig procent van de Duitsers vindt dat joden te veel invloed hebben op de samenleving, terwijl 39 procent van oordeel is dat de joden de 'Holocaust' voor hun eigen doeleinden uitbuiten. Dat blijkt uit een opiniepeiling die is uitgevoerd door het Emnid Institut in opdracht van het American Jewish Committee (AJC).

Volgens de peiling wil 22 procent liever geen jood als buurman. 52 procent is het eens met de uitspraak: “We moeten na de Duitse eenwording niet zoveel meer over de 'Holocaust' spreken, maar een streep onder het verleden zetten.” Van de ondervraagden zei 34 procent het oneens te zijn met deze stelling. 46 procent meent dat er sprake is van een groeiend antisemitisme in Duitsland; in 1990 was 33 procent van de ondervraagden die opvatting toegedaan. 26 procent vindt het antisemitisme “een heel ernstig probleem”, in 1990 kwam 14 procent tot dat oordeel.

David Singer, directeur onderzoek van het AJC, noemde de uitkomsten van het onderzoek teleurstellend. Hij zei dat de Duitsers redelijk goed op de hoogte zijn van hetgeen de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is aangedaan, maar dat er een sterke neiging is de massamoorden als een zaak van het verleden te beschouwen. Overigens constateerde hij dat in de Duitse media en in het publieke debat vrijwel dagelijks op een of andere manier aandacht wordt besteed aan het nazi-verleden, recentelijk weer in verband met Steven Spielbergs film Schindler's List. Rabbi Andrew Baker, directeur Europa van het AJC, zei het bedroevend te vinden dat Duitsers zulke vijandelijke gevoelens koesteren jegens joden en andere minderheden. “Het onderstreept de noodzaak om nieuwe wegen te zoeken om de problemen van antisemitisme en intolerantie aan te pakken”, aldus Baker.

De extreem-rechtse Republikaner, een partij die joden ervan beschuldigt de Holocaust uit te buiten, heeft een aanklacht ingediend tegen de leider van de joodse gemeenschap in Duitsland, Ignatz Bubis, omdat deze heeft gezegd dat de nationalistische retoriek van deze partij het neo-nazistische geweld aanwakkert. (AP, AFP)