Correcties en aanvullingen

Niet welkom

In de Weekagenda van donderdag 3 maart (Weg met het feminisme van kommer en kwel, pagina 3) is gemeld dat ook mannen welkom zijn bij 'The first real women's household party' op 8 maart in Nighttown Rotterdam. De organisatoren laten evenwel weten dat dit culturele dansfestijn een feest is door en voor vrouwen.

Foto

In de krant van maandag 7 maart (Guus Verstraete 1914-1994, Van souffleur tot directeur, pagina 6) is bij deze necrologie tot onze spijt een foto geplaatst van Guus Verstraete jr.