'Afschaffen overheveling belasting treft lage inkomens'

DEN HAAG, 8 MAART. Afschaffen van het kostwinnersvoordeel in de loonbelasting leidt ertoe dat het nettoloon van sommige alleenverdieners onder het sociaal minimum zakt. Werken wordt voor grote groepen laagstbetaalden minder aantrekkelijk, omdat het verschil in deze situatie tussen netto-loon en een uitkering kleiner wordt.

Dit blijkt uit het antwoord van minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheden) op vragen van de Tweede-Kamerleden De Korte en Van Reij (VVD) over hun eigen initiatief-wetsvoorstel.

De VVD wil de voetoverheveling in de inkomstenbelasting afschaffen, om een einde te maken aan de fiscale voordelen voor kostwinners die een gezinsinkomen alleen of grotendeels alleen verdienen. Dit voorstel kan in principe rekenen op steun van PvdA, D66 en GroenLinks, maar stuit op grote weerstand bij het CDA. CDA-leider Brinkman stelde onlangs dat het VVD-voorstel grote nadelen voor laagstbetaalden heeft.

Uit de antwoorden van De Vries blijkt dat alleenverdieners die het minimumloon of maximaal 13 procent meer verdienen als gevolg van het VVD-voorstel netto onder het sociaal minimum zakken. Dat moet dan met een uitkering worden aangevuld. De Vries wijst op de 'armoedeval' die daardoor ontstaat: de stimulans voor de werknemer om meer te gaan verdienen, verdwijnt, omdat tegenover zijn hogere loon dan een lagere aanvullende uitkering staat.

Voor alleenstaanden die meer dan 113 procent van het minimumloon verdienen, wordt in het VVD-voorstel het verschil met een uitkering kleiner, aldus De Vries. Dat geldt ook wanneer, zoals de VVD wil, de eenouderaftrek in het belastingsysteem wordt vervangen door een kinderaftrek.