Advies: databank voor jeugdige criminelen

DEN HAAG, 8 MAART. Justitie moet per arrondissement gegevens gaan verzamelen aanleggen over de contacten van criminele jongeren met de politie. Dat schrijft de commissie Jeugdcriminaliteit in een advies dat volgende week aan staatssecretaris Kosto (justitie) wordt uitgebracht.

Door een beter inzicht in het verloop van de criminele loopbaan van jongeren moet het mogelijk zijn dat justitie de betrokkene aanpakt voordat die zich heeft ontwikkeld tot een 'volwassen' crimineel. De aanbevelingen uit het rapport zijn opgesteld door een commissie onder leiding van de Katwijkse burgemeester G. van Montfrans-Hartman. In de commissie, die tot taak had de omvang van de jeugdcriminaliteit in kaart te brengen, zitten verder vertegenwoordigers van justitie, de rechterlijke macht, politie, werkgevers- en werknemersorganisaties.

De commissie-Van Montfrans stelt vast dat de informatie-uitwisseling tussen wijkteams van de politie gebrekkig is. Zo kan de politie een jongere in een bepaalde wijk voor een inbraak oppakken, zonder dat daar bekend is dat de politie de verdachte eerder in een andere wijk voor hetzelfde vergrijp heeft gearresteerd.

Als elk contact met de politie per arrondissement in databanken wordt opgeslagen, kunnen justitie en politie een beter inzicht krijgen in de criminele carrière van de verdachte jongeren, aldus de commissie. Het gaat niet alleen om gedragingen die in het strafblad van de jongere komen, maar ook om zaken die met een alternatieve sanctie of bekeuring zijn afgedaan of geseponeerd. De commissie stelt dat de jongeren beter moeten worden gevolgd, zodat justitie eerder en harder kan ingrijpen om hen op een ander spoor te brengen. De harde kern glijdt vaak al op 12-jarige leeftijd af. De aanpak van de criminele jongeren behoeft volgens de commissie geen nieuwe voorzieningen. Wel noemt zij een 'lik-op-stuk-benadering' van groot belang.