Winst Starke Diekstra stijgt 39%

Starke Diekstra Holding, project managers en onroerend goed adviseurs, heeft een winststijging over 1993 gerapporteerd van 39 procent. Het bedrijfsresultaat ging vooruit van 2,85 tot 3,53 miljoen gulden, de winst over het afgelopen boekjaar steeg van 1,52 miljoen tot 2,11 miljoen gulden terwijl de omzet toenam van 30,95 tot 31,43 miljoen gulden.