Stijging opdrachten voor architecten

Architectenbureaus hebben vorig jaar een stevige stijging van het aantal opdrachten kunnen noteren. Uit becijferingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat architecten in 1993 17 procent meer opdrachten ontvingen dan het jaar daarvoor. De totale bouwsom van de opdrachten bedroeg 16,8 miljard gulden.

De stijging uitte zich vooral in opdrachten in de sfeer van de gezondheidszorg (plus 64 pct), het onderwijs (plus 40 pct) en de woningbouw (plus 34 pct). De architectenbureaus zagen een flinke achteruitgang bij orders die betrekking hebben op overheidsgebouwen (min 25 procent). Bij de opdrachten voor woningbouwprojecten liepen de ontwikkelingen in de diverse provincies nogal uiteen. In Zuid-Holland werd een een stabilisatie geconstateerd ten opzichte van 1992, in andere provincies was sprake van een flinke stijging van het aantal opdrachten.

In Overijssel en Groningen verdubbelde het aantal opdrachten zelfs. De toename van opdrachten houdt mede verband met de gedaalde rente. De afgelopen jaren is de kapitaalmarktrente fors gedaald tot onder de 6 procent en begin 1994 zelfs tot omstreeks 5,65 procent. Als gevolg hiervan is de hypotheekrente de afgelopen jaren eveneens sterk gedaald.