Serviërs hinderen troepen Nederland

DEN HAAG, 7 MAART. Bosnische Serviërs maken het de Nederlandse militairen van de VN-vredesmacht UNPROFOR met de dag lastiger om het 'veilige gebied' Srebrenica te bereiken. Op de weg van Zepa naar Srebrenica hebben zij meer controleposten ingericht en de Nederlandse vrachtwagens worden volgens een woordvoerder van de landmacht in Den Haag nauwkeuriger aan inspectie onderworpen.

Een groep door het ministerie van Defensie geselecteerde journalisten die met de Nederlandse militairen van het elfde bataljon van de luchtmobiele brigade meereisden, is zaterdag naar het basiskamp Lukavac teruggestuurd. De Bosnische Serviërs maakten er bezwaar tegen dat achter de namen van de jounalisten op de passagierslijsten niet hun beroep was ingevuld.

In Srebrenica zitten nu driehonderd Nederlandse militairen afkomstig van de genie, de infanterie, aan- en afvoertroepen en medische troepen. Eind van de week hoopt Defensie dat een groep van een kleine vijftig infanteristen naar Srebrenica kan afreizen. Eind maart moeten alle twaalfhonderd Nederlanders in Oost-Bosnië hun stellingen hebben ingenomen.

Ook de Canadezen, die door de Nederlanders zijn afgelost, ondervinden moeilijkheden van de Bosnische Serviërs. Zij krijgen geen toestemming om uit Srebrenica te vertrekken. Zij zouden een taak elders in Bosnië krijgen (mogelijk Sarajevo) en een deel gaat naar huis terug. De Bosnische Serviërs verzetten zich zonder opgave van redenen tegen hun plaatsing elders.

De nieuwe actie van de Bosnische Serviërs heeft volgens een woordvoerder van Defensie geleid tot demonstraties van de bevolking in de moslim-enclave in het afgelopen weekeinde. Overste Vermeulen, de commandant van het bataljon, heeft de bevolking via tolken geprobeerd te kalmeren. Hij heeft hun volgens Defensie duidelijk gemaakt dat de acties van de Bosnische Serviërs buiten de moslim-enclave de veiligheid van de vluchtelingen en de bevolking in Srebrenica zelf niet nadelig zullen beïnvloeden. Vermeulen zegde de bevolking toe dat de bescherming door UNPROFOR-troepen in de enclave geen gevaar loopt door de moeilijkheden bij de nieuwe controleposten buiten het 'veilige gebied'. Hij legde omstandig uit dat er geen extra reden voor ongerustheid is en dat de Nederlandse troepen hun taak in Srebrenica aankunnen.