Scepsis over resolutie V-raad Bosnië

SARAJEVO, 7 MAART. In kringen van de VN-vredesmacht UNPROFOR is zaterdag met scepsis gereageerd op een voorstel van de Veiligheidsraad, het aantal 'veilige zones' in Bosnië met drie uit te breiden. UNPROFOR heeft gevraagd om een uitbreiding van het aantal blauwhelmen met tienduizend man.

In de in de nacht van vrijdag op zaterdag met vijftien tegen nul stemmen aangenomen resolutie verzoekt de Veiligheidsraad de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros-Ghali, een plan uit te werken om de steden Mostar, Vitez en Maglaj tot beschermde zone uit te roepen. Vorig jaar al zijn in Bosnië zes door de Bosnische Serviërs belegerde enclaves tot beschermd gebied verklaard: Sarajevo, Tuzla, Bihac, Zepa, Gorazde en Srebrenica. Deze status voorziet - in theorie - in bescherming door VN-militairen. In de praktijk komt in sommige gevallen van die bescherming overigens weinig terecht.

Het voorstel van de Veiligheidsraad is door een hoge, maar anonieme zegsman van UNPROFOR in Sarajevo met scepsis begroet. Hij omschreef het plan als “wensdenken” omdat UNPROFOR nu al te weinig manschappen heeft. Het recente bestandsakkoord tussen de Bosnische Kroaten en de moslims heeft de taak van de VN-troepenmacht aanzienlijk verzwaard: de blauwhelmen moeten toezien op de naleving van het bestand en een troepenscheiding op een front van honderden kilometers lang. “Het is ongelooflijk te zien hoe de Veiligheidsraad de toch al overbelaste VN-troepenmacht nieuwe taken op de schouders legt”, aldus de VN-woordvoerder. “Het scheppen van nieuwe 'veilige zones' is wensdenken. We waarschuwen de wereld elke dag dat de winst die we boeken ons uit de handen kan glippen omdat we te weinig mensen hebben. In plaats van ons meer troepen te sturen, stuurt de Veiligheidsraad ons meer werk. Dat is nu de politiek.”

Volgens de Sunday Times overweegt de Britse regering 1200 man extra troepen naar Bosnië te sturen als reactie op het verzoek van UNPROFOR-commandant Rose. Italië liet zaterdag weten eveneens bereid te zijn troepen te sturen. Minister van buitenlandse zaken Andreatta herinnerde aan een Italiaans aanbod van twee jaar geleden, dat voorzag in het sturen van 1700 Italiaanse blauwhelmen. Dit aanbod is door de VN indertijd afgewezen, omdat men in New York geen grondtroepen van buurlanden van ex-Joegoslavië wil legeren. Volgens Andreatta is het aanbod nog altijd van kracht.

Ook Turkije herhaalde dit weekeinde blauwhelmen ter beschikking te willen stellen. Rusland heeft inmiddels zijn bezwaren tegen de legering van Turkse VN-militairen in Bosnië opgegeven. Moskou had tot dusverre bezwaar tegen de komst van Turkse troepen wegens hun vermeende partijdigheid ten gunste van de Bosnische moslims.

Andere landen hebben dit weekeinde met weigeringen gereageerd op de oproep van UNPROFOR. België liet weten niet bereid te zijn meer soldaten te leveren dan de duizend die het al in ex-Joegoslavië heeft; ook Frankrijk, dat zesduizend man in ex-Joegoslavië heeft, maakte duidelijk niet van plan te zijn meer manschappen te sturen. (Reuter, AFP, AP)