PvdA: in gemeente samenwerken met lokale partijen

PAG.9: VRAAGGESPREK

DEN HAAG, 7 MAART. De PvdA moet in de gemeenten meer gaan samenwerken met lokale partijen. Bij de college-onderhandelingen die nu overal gaande zijn, dient de PvdA te onderzoeken of er een basis is voor samenwerking met de plaatselijke partijen in het gemeentebestuur. De partij moet er alles aan doen haar aansluiting op de wijken en buurten terug te vinden.

Dit zeggen de partijvoorzitters Rottenberg en Vreeman vandaag in een gesprek met deze krant. Rottenberg: “We zeggen tegen onze mensen: Als er lokale partijen zijn met een redelijke omvang, vraag ze dan: Wat is jullie kritiek, waar kunnen we het over eens worden? Betrek ze vervolgens bij collegevorming. Doe dat niet alleen vanuit het tactisch streven om ze medeverantwoordelijk voor beleid te maken waardoor het misschien weer snel met ze afgelopen is. Nee, neem hun mandaat serieus.”

De mening van de twee staat haaks op een uitspraak van partijleider W. Kok, enkele weken geleden. In een vraaggesprek met NG Magazine, het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, noemde Kok lokale partijen 'kampioenen van vrijblijvendheid.' Kok zei: “Ze kunnen de meest ongerijmde wensen op elkaar stapelen omdat ze geen verantwoordelijkheid dragen voor het totaal.”

Vice-voorzitter Vreeman roemt juist de herkenbaarheid van politici uit lokale partijen. “Het zijn vaak progressieve mensen van wie we heel wat kunnen leren: ze hebben meer gezag in de buurt.”

Rottenberg kondigt in het vraaggesprek tevens een onderzoek aan naar de statuten van de eigen partij. Hij wil onderzoeken in hoeverre leden die op lokaal niveau voor een andere partij dan de PvdA kandidaat zijn, toch landelijk lid van de PvdA kunnen blijven. Nu moest oud-PvdA-senator J. Nagel, die in Hilversum veel succes behaalde met een plaatselijke partij, zijn lidmaatschap van de PvdA opzeggen. “We zullen mensen stimuleren om een rol in de PvdA op plaatselijk niveau te blijven spelen”, aldus Rottenberg.

In het gesprek zetten Rottenberg en Vreeman hun plannen voor een reorganisatie van de partij uiteen. Ze willen de verbinding tussen nationaal en lokaal bestuur versterken door de oprichting van een zestigtal stedelijke centra. Die moeten sneller dan nu het geval is onvrede over bepaalde landelijke maatregelen opsporen.