Privatisering van Renault uit vrees voor onrust uitgesteld

PARIJS, 7 MAART. De voorgenomen privatisering van Renault is voorlopig van de baan. Kringen rond de Franse premier Balladur bevestigen dat het plan de grote autofabrikant in de tweede helft van dit jaar te de-nationaliseren voorlopig niet meer op de agenda staat. Angst voor nieuwe sociale onrust zou een belangrijke aanleiding zijn voor deze koerswijziging.

In september kondigde de minister van industrie, Longuet, nog met trots de fusie aan tussen Renault en het Zweedse Volvo. In de maanden daarna liep het plan om per 1 januari al volledig samen te gaan, vast op verzet bij Zweedse aandeelhouders. Sindsdien zijn de wederzijdse belangen van de twee bedrijven in elkaar zo goed als beëindigd.

Na het afketsen van de fusie heeft de Franse regering steeds gezegd dat het verkopen van het 100 procents staatsbelang in Renault onverminderd zou doorgaan. Twee weken geleden nog bevestigde Longuet dit voornemen. Steeds weer oplaaiend verzet tegen regeringsbeleid (Air France, vissers, spoorwegen, minimumjeugdloon) maken Balladur kennelijk huiverig voor nog een steen des aanstoots in een jaar dat in het teken staat van de presidentsverkiezingen van '95.

Een bijkomende overweging voor het uitstel zou in de persoonlijke sfeer liggen. Balladur heeft nogal wat presidenten van te privatiseren ondernemingen vervangen door vertrouwelingen. Renault-topman Schweitzer is kabinetschef geweest van de voormalige, socialistische premier Fabius. Hij zou niet in aanmerking komen voor de mooie baan van president van een zelfstandig Renault. Anderszins zou Balladur niet weer een politiek gemotiveerd ontslag op zijn naam willen brengen. Reden te meer om te wachten.

Het uitstel van de privatisering van Renault zou passen in een ruimere periode van herbezinning. In het eerste jaar van haar bewind heeft de huidige centrum-rechtse regering met succes al Rhône-Poulenc, Banque Nationale de Paris, Elf en Crédit Local de France naar de beurs gebracht. Verzekeringsmaatschappij UAP volgt binnenkort, onder leiding van Balladurs vertrouweling Friedmann.

De voor '94 begrote opbrengst uit afstoting van staatsbelangen ter waarde van 55 miljard franc (18,3 miljard gulden) wordt daarmee al gehaald. De volgende kandidaten op de lijst beloven lastiger te worden. Anderzijds heeft de regering nog veel geld nodig om de moeilijkste kandidaten voor privatisering, Bull (computers), Air France en Crédit Lyonnais te kunnen privatiseren.

    • Marc Chavannes