Partijprogramma

Het CDA heeft nog nooit een lokaal verkiezingsprogram op centraal niveau vastgesteld (NRC Handelsblad, 1 maart). Feit is wel dat praktisch alle partijen sinds jaar en dag hun lokale afdelingen voorzien van een modelprogram voor de raadsverkiezingen. Dat is een leidraad, met behulp waarvan de afdelingen hun eigen, lokaal gekleurd program kunnen opstellen. Ze hoeven dus niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Voor de partijen is zo'n modelprogram tegelijkertijd een middel om te waarborgen dat hun beginselen en ideeën ook op lokaal niveau tot gelding komen. Bovendien kampen de meeste gemeenten in een bepaalde tijd grotendeels met dezelfde problemen, zij het dat dit gedeeltelijk samenhangt met hun grootte. Dat “zelfs de partijprogramma's niet meer van plaats tot plaats verschillen”, zoals Mark Kranenburg op 24 februari schreef, is dan ook bezijden de waarheid.

Wat betreft verkiezingsleuzen is het CDA is een van de partijen die gekozen hebben voor een 'landelijke' slogan. Omdat de raadsverkiezingen helaas een generale repetitie vormen voor de Tweede-Kamerverkiezingen, is dat op zijn minst begrijpelijk. In ieder geval is het niet uniek voor het CDA.

    • H.G. Cloudt
    • Secretaris Cda-Bestuurdersvereniging