Paneel van Brueghel ook na onderzoek omstreden

DEN HAAG, 7 MAART. Het schilderij Bloemstilleven in kuip, dat mogelijk is geschilderd door Jan Brueghel de Oude, kan zijn ontstaan vanaf 1604. Dat is de uitslag van het jaarringenonderzoek naar de ouderdom van het paneel, dat werd voorgesteld door een bezwaarschriftencommissie van het ministerie van WVC in december. Deze uitkomst levert geen oplossing van het conflict tussen een particulier die het schilderij wil kopen en het ministerie over de toepassing van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit.

De Duitse verzamelaar D. Doll probeert sinds 1989 het paneel te laten schrappen van de lijst van beschermd cultuurbezit. Doll stelt dat het gaat om een kopie van een ouder origineel dat zich thans bevindt in Wenen, terwijl het Rijksmuseum een betere kopie van hetzelfde werk bezit. WVC stelt echter dat het paneel in elk geval gedeeltelijk van de hand van Jan Brueghel de Oude is, en dus van betere kwaliteit dan het Rijksmuseum-stuk. In december stelde een bezwaarschriftencommissie van WVC voor om de ouderdom van het paneel te laten onderzoeken door een telling van de jaarringen. Zou de veldatum na 1625 hebben gelegen, het sterfjaar van Brueghel, dan had het paneel in elk geval niet eigenhandig door hem geschilderd kunnen zijn.

Naar verwachting komt de bezwaarschriftencommissie op korte termijn bijeen om de uitslag te bespreken. Mogelijk zal nu worden overgegaan tot de arbitrage door onafhankelijke deskundigen die de voorzitter van de commissie reeds in december voorstelde.