Onrust in CDA over AOW laait op na peiling

PAG.9: CDA-MANOEUVRES

DEN HAAG, 7 MAART. Binnen het CDA is opnieuw onrust ontstaan over het voornemen de AOW voor vier jaar te bevriezen. Tegenstanders van het partijstandpunt proberen alsnog een extra partijraad bijeen te roepen om de bevriezing ongedaan te maken.

Coalitiegenoot PvdA en de VVD hebben Brinkman opheldering gevraagd over wat hij precies wil met de oudedagsvoorziening.

Gisteravond werd bekend dat driekwart van de CDA-stemmers het AOW-standpunt van hun partij afwijst. Uit een enquête van het KRO-televisieprogramma Brandpunt bleek dat bijna eenderde van de ondervraagden overweegt wegens dat standpunt niet op het CDA te stemmen. CDA-leider Brinkman zei vrijdag met nadruk, na overleg met de partijtop, dat zijn partij het verkiezingsprogramma niet aanpast.

De initiatiefnemer van het verzet tegen het AOW-standpunt van de partij, P. van der Krabben, kondigde gisteravond aan alsnog te streven naar een extra partijraad. Van der Krabben, voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Den Bosch, schikte zich vrijdag in de uitleg van Brinkman dat de komende kabinetsperiode per jaar bekeken zal worden of de bevriezing van de AOW ongedaan kan worden gemaakt. De Brabantse partijbestuurder had eerder die dag samen met vier collega's in een open brief aan Brinkman geëist dat het voornemen de AOW te bevriezen uit het CDA-verkiezingsprogramma gaat.

Gisteravond zei Van der Krabben, die voorzitter is van de centrale ondernemingsraad van DAF, nooit geweten te hebben dat het draagvlak voor het standpunt van de lokale lijsttrekkers zo groot is: “Iedereen, ook Brinkman, is geschrokken van de enquête. Als we het daarbij laten is dat niet voldoende.” Een partijraad kan formeel pas bijeengeroepen worden door drie kamerkringen of 75 gemeentelijke afdelingen.

Coalitiegenoot PvdA heeft het CDA dit weekeinde bij herhaling om duidelijkheid gevraagd inzake de AOW. Voor de radio zei PvdA-fractievoorzitter Wöltgens gisteren: “Ofwel het CDA verandert het standpunt niet, en dan moet Brinkman ook duidelijk zeggen dat hij nog steeds uitgaat van de noodzaak de AOW vier jaar te bevriezen. Of de partij verandert het standpunt wel, maar dan moet het verkiezingsprogramma worden aangepast en vervolgens opnieuw door het Centraal Planbureau worden doorgerekend.” Volgens Wöltgens waren de CDA'ers in Utrecht “in verwarring bijeen”, maar lastiger is dat zij ook “in verwarring uiteen” gingen.

Een woordvoerder van de algemene ouderenbond ANBO zei gisteren: “Ik vind het knap dat Brinkman de lokale lijsttrekkers tevreden naar huis heeft laten gaan, maar mj is volstrekt niet duidelijk waarom. Ik zie geen enkele verandering in zijn standpunt.” De ouderenbonden houden op 9 april in het PSV-stadion een manifestatie tegen de AOW-plannen van het CDA.