Noorden krijgt anderhalf miljard voor economie

DEN HAAG, 7 MAART. De vier noordelijke provincies ontvangen in de periode 1995 tot 2000 ruim anderhalf miljard gulden aan economische steun van de rijksoverheid en de Europese Unie.

Dat is het kabinet overeengekomen met vertegenwoordigers van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Hierdoor blijft de steun op hetzelfde peil als de afgelopen vijf jaar. Ook zijn afspraken gemaakt over een aantal projecten dat zal worden gefinancierd. Daartoe behoren onder meer het grootschalige industrieterrein bij Heerenveen, de Zuiderzeespoorlijn, de zuidelijke ringweg bij Groningen, een spoorbrug bij Grouw, de rondweg bij Sneek, de snelweg van Hoogeveen naar de Duitse grens, de weg Veendam-Eemshaven en een aantal vaarwegen. De delegatie van het kabinet, die onder leiding stond van staatssecretaris Van Rooij (economische zaken) stemde in met de hoofdlijnen van het economisch beleid dat de vier noordelijke provincies hebben opgesteld in een meerjarenplan.