Nederlands

Ofschoon er al vele jaren lange wachtlijsten bestaan voor immigranten die Nederlands willen leren heeft het ministerie van WVC thans bepaald dat vanaf 1996 immigranten die zich daarvoor niet vrijwillig melden zullen worden verplicht om een cursus Nederlands en kennis van de Nederlandse samenleving te volgen. Het ministerie behoort zich diep te schamen voor de geringe daadkracht die het heeft getoond bij de bevordering van de integratie van immigranten in onze samenleving. Zo vind ik het een grof schandaal dat er nog steeds geen eenvoudige Teleac-cursus Nederlands voor immigranten beschikbaar is. Dat daar behoefte aan is blijkt uit de lange wachtlijsten die thans bestaan.

Bij Teleac is al geruime tijd geleden een dergelijke basiscursus ontwikkeld. Van uitzenden is het nog steeds niet gekomen, omdat er kennelijk al vele jaren een strijd gaande is tussen culturele en educatieve geleerden over de volmaakte manier waarop immigranten Nederlands bijgebracht moet worden. En wanneer kunnen we een Teleac-cursus tegemoet zien waarin Nederlanders enige basiskennis wordt bijgebracht omtrent de culturen van allochtone medelanders?

    • Drs. M.J. de Visser