Monumentenzorg hekelt wildgroei van dakopbouwen

AMSTERDAM, 7 MAART. De Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg (ARM), een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente, heeft een zwartboek samengesteld over de wildgroei in op- en uitbouwen op daken: dakkapellen, terrassen, penthouses, schoorstenen en ventilatiekanalen. Het boekje, getiteld De vijfde gevel, de aantasting van het stedelijk daklandschap wordt woensdag overhandigd aan wethouder Genet van monumentenzorg.

Volgens de ARM lijkt het er op dat allerlei uitbouwen gedachteloos op het dak worden geparkeerd. “Van het bewust ontwerpen van een silhouet is geen sprake meer. Het stadsbeeld wijzigt zich, er treedt horizonvervuiling op, met name in de binnenstad en de negentiende-eeuwse gordel er omheen. Veel verbouwingen worden slechts vanuit technisch oogpunt beoordeeld of zijn zelfs illegaal.”