Kartelvorming

KNOV-voorzitter Kamminga trok onder druk van de banken zijn openingsrede voor de campagne 'Betaal op Maat'- terug, waarin hij de monopolie-posities van PTT Telecom en Beanet had willen aanvallen (NRC Handelsblad, 1 maart). Met dreigementen van de sterkste partij in de markt van de kapitalistische wereld komen we in Nederland vaak tot consensus. Maar dan wordt de 'vrije markt' wel tot een jungle. Alles loopt vast, zoals dat nu in ons land de schijn heeft werkelijkheid te zijn. Nu is er door het KNOV, al dan niet met opzet, een duidelijk signaal afgegeven.

Het misbruik maken van de macht van de sterkste door kartel-achtige afspraken, hoeft in 'vrij marktverkeer' lang niet altijd te komen van de aanbieders van goederen en diensten. In de praktijk ten aanzien van merkartikelen blijkt, dat dit ook van de kant van vragers (groot- & detailhandel) plaatsvindt, met uitschakeling van mededingingsmogelijkheden voor de andere vragers in diezelfde markt (midden- en kleinbedrijf). Als straks de mededinging aan de orde komt in het 'Debat over economisch herstel' van minister Koos Andriessen, is dit een interessante casus. Daar moet men goed weten dat in de vrije markteconomie alleen een functionerend midden- en kleinbedrijf waarborgt dat de onafhankelijkheid van de burger/consument blijft bestaan.

    • J.M. Desain