Inhoud van nieuwe Cao voor Duitse metaal

Het ingewikkelde CAO-akkoord in de Duitse metaal waarover zaterdagochtend overeenstemming werd bereikt, houdt het volgende in:

Per 1 juni wordt de CAO verhoogd met 2 procent tot eind 1994 (dat is 1,16 procent op jaarbasis), bedrijven verplichten zich om - als bijdrage tegen de jeugdwerkloosheid - al hun leerlingen na het einde van de opleiding in dienst te nemen;

Afhankelijk van de orderposities kunnen bedrijven de werktijd de komende twee jaar van (nu) 36 uur beperken tot 30 uur per week, mede om daardoor ontslagen te voorkomen.

Worden alle (ook de administratieve) werknemers door zo'n beperking getroffen, dan geldt een lineaire korting op de inkomens voor allen met als tegenprestatie garanties voor alle arbeidsplaatsen. Als maar een deel van het personeel korter werkt, geldt alleen voor dat deel een beperkte inkomenscompensatie en worden geen banengaranties gegeven (deze afspraken zijn ontleend aan het veelbesproken model van de 4-daagse werkweek bij Volkswagen);

De lopende CAO (en zijn inkomensgrondslag) blijft geldig voor het gewone vakantiegeld (een halve maand salaris) en het aantal vrije dagen (30). Ter compensatie van de CAO-stijging worden het kerstgeld en het extra vakantiegeld (gemiddeld samen 2.000 mark) met 10 procent gekort en bovendien in '94, '95 en '96 ook berekend op basis van de CAO-1993. De leden van de IG Metall moeten volgende week per nieuwe Urabstimmung oordelen over het akkoord van zaterdag. In de techniek van het Duitse arbeidsrecht betekent zoiets dat 75 procent van de leden tegen het akkoord moet stemmen, wil het verworpen worden. Daarop rekent bij de IG Metall niemand.

De voorzitter van de vakbond IG Chemie, Hermann Rappe, die in januari een CAO-stijging van 2 procent voor 15 maanden afsloot, noemde het resultaat van de onderhandelingsmarathon in Hannover “geweldig”. In feite maakte hij al duidelijk dat de nationale, regionale en lokale overheden dus bereid zijn om dan hun eis (een “rode” 0-lijn) te laten vallen voor een percentage van circa plus 2. Monika Wulf-Mathies, de voorzitter van de grootste vakbond van overheidspersoneel (de ÖTV, die 4 procent eist), is nu onder druk geraakt.

Gisteren zei zij echter dat voor vandaag en morgen geplande ÖTV-waarschuwingsacties in Nedersaksen - onder meer bij het openbaar vervoer - “gewoon doorgaan”.