Hirsch-Ballin wil elektronisch arrest voor jonge crimineel

DEN HAAG, 7 MAART. Minister Hirsch Ballin (justitie) laat onderzoeken of ook jeugdige criminelen in de toekomst thuis elektronisch kunnen worden bewaakt. De minister zei dat zaterdag op een bijeenkomst van de jongerenorganisatie YMCA in Lage Vuursche.

Vorige week maakte het departement van justitie bekend een proef te beginnen met elektronische bewaking van gedetineerden. Vijftig veroordeelden in het ressort Leeuwarden krijgen de komende maanden een miniatuurzender aan een band om de pols of de enkel en worden vervolgens naar huis gestuurd. Zodra zij zich te ver van huis verwijderen, wordt de politie automatisch gealarmeerd. De proef gaat twee jaar duren en is bedoeld om de druk op de cellen te verminderen.

Minister Hirsch Ballin wil nu laten uitzoeken of deze vorm van elektronisch huisarrest ook toepasbaar is op jongeren die op het verkeerde pad dreigen te raken. De minister maakt zich zorgen over de toenemende jeugdcriminaliteit, met name over de opkomst van jeugdbendes. Door jeugdigen na school huisarrest te geven, wil hij ze onttrekken aan de invloed van eventuele criminele leeftijdgenoten.

De Coornhert-Liga, de vereniging voor strafrechthervorming, vreest dat elektronische huisarrest wordt gezien als een “humanere vorm” van straffen. “Deze oplossing werkt versluierend”, zegt een woordvoerder. “Het gaat erom dat de druk op de bezetting van de cellen wordt verlaagd.” De overheid blijft volgens de Liga voortgaan op “het heilloze pad” van meer straffen.

De Coornhert Liga heeft er ook grote ethische bezwaren tegen dat een veroordeelde verplicht een elektronische polsbandje moet dragen, waarna een computer de bewaking op zich neemt. Volgens de woordvoerder moeten de veroordeelden die aan de huiselijke omgeving vastzitten, ten minste worden begeleid door een medewerker van de reclassering.