Frau Antje (2)

Mijn vrouw en ik hebben het grootste deel van ons werkend leven in het buitenland doorgebracht en in die periode veel met Duitsers gewerkt. Daarbij komt dat wij een Duitse zwager hebben, vijf Duitse nichten en negen Duitse achterneven en -nichten. Met die familie hebben wij het allerbest denkbare contact. Wij zijn dus beslist niet anti-Duits.

Spiegel-redacteur Erich Wiedemann echter heeft om wat voor reden dan ook een blinde haat tegen Nederlanders en krijgt de mogelijkheid om zijn haatgevoelens aan een miljoen Duitsers mede te delen. Der Spiegel zakt daardoor nog verder in onze achting. Als de vertaling vanuit het Duitse blad juist is, dan is de bewering dat “het grote aantal omgekomen Nederlandse joden nauwelijks recht van herdenken hebben”, iets waarbij wij denken aan de Duitsers die het afslachten van de joden nog steeds zien als een goede zaak. Hoe ver gaat persvrijheid? Moeten wij niet iets terugdoen in de zin van bijvoorbeeld een tv-programma in Duitsland waarin dit soort zaken aan de orde worden gesteld?

    • H.J. Citeur