Frau Antje (1)

Laat mij als Duitser die in Nederland leeft, en van plan is dit ook te blijven doen, enige kanttekeningen plaatsen bij de samenvatting in NRC Handelsblad (1 maart) van het artikel over Nederland in Der Spiegel.

Volgens de samenvatting zou in Der Spiegel staan dat Nederland een land is waar vreemdelingen altijd al weinig welkom waren. In het oorspronkelijke artikel staat echter: “Von allen Vorurteilen stimmt nur, dass die Holländer eine tolerante Nation sind. [..] Doch die Geschichte der niederländischen Toleranz hat auch schwarze Löcher”. (Van alle vooroordelen klopt alleen, dat de Hollanders een tolerante natie vormen. [..] Maar de geschiedenis van de Nederlandse tolerantie kent ook zwarte gaten - red.)

Ook staat in het artikel zeker niet dat Nederlanders “nauwelijks recht van herdenken hebben”. Er worden alleen (Nederlandse) meningen aangehaald die op de herdenkings- en moffenhaatproblematiek ingaan. Juist van NRC Handelsblad verwacht ik dat een artikel als in Der Spiegel gebruikt wordt om een serieuze discussie aan te gaan over het Nederlandse verleden, en niet alleen de tweede wereldoorlog. Dit zou er ook toe bijdragen de relatie met 'de' Duitsers, indien zij in deze vorm bestaan, naar een rationeler niveau te brengen.

    • Jörg Noll