Emancipatie

THEMA-PAGINA EMANCIPATIE: de artikelen zijn onder de volgende titels opgenomen: 1. 25 jaar Mina, 2. Gelijke kansen, niet gelijk beloond, 3. 'Ik klaag niet, ik klaag aan', 4. Rooie vrouwen als mamma's

Terwijl het morgen in de hele wereld Internationale Vrouwendag is, komt vandaag in Nederland voor de laatste keer de Uitgebreide Kamercommissie voor het Emancipatiebeleid bijeen. Ook de Emancipatieraad, die over drie jaar wordt opgeheven, dient vandaag zijn testament in. Is de emancipatie in Nederland af, of staan we aan het begin van een derde feministische golf?

    • Birgit Donker
    • Yaël Vinckx