Brinkman: ministerie van landbouw kan wel worden opgeheven

DEN HAAG, 7 MAART. CDA-partijleider Brinkman ziet geen toekomst voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Het departement kan volgens hem worden opgeheven. “De opsplitsing van LNV lijkt op termijn onafwendbaar”, aldus Brinkman.

De CDA-partijleider doet deze uitspraak in het boek 'Ministerie in crisis' van NOS-journalist O. van der Kroon dat morgen wordt gepresenteerd. Volgens hem is het ministerie van belang om de agrarische sector een “eigen smoel” te laten behouden. Maar het bestaan van dit ministerie wordt bij elke kabinetsformatie ter discussie gesteld, zo zegt Brinkman. “Daarom zeg ik: de opheffing van LNV lijkt me in de toekomst onvermijdelijk, maar niet nu.”

De PvdA pleit al geruime tijd voor opsplitsing van het departement waarbij een staatssecretaris voor landbouw werkzaam kan zijn in het ministerie van economische zaken. “LNV kan al op korte tijd worden opgeheven”, zegt het PvdA-Kamerlid J. van Zijl die zelf ooit ambtenaar was op dit departement. “Economische directies passen bij Economische Zaken, de rest past bij het ministerie van onderwijs”.

Binnen het CDA bestaat echter verdeeldheid over het 'toekomstige lot' van LNV. “Brinkman kan dit niet zo gezegd hebben”, zo meent CDA-Kamerlid J. van Noord die tevens fractiespecialist voor landbouw is. Hij noemt opheffing op termijn niet aan de orde. “LNV kan niet gemist worden, het departement moet blijven.”

CDA-minister Bukman (landbouw) constateerde ten overstaan van zijn ambtenaren begin dit jaar nog dat de discussie over het bestaansrecht van het ministerie achter de rug was. “Er wordt niet meer gesproken over het opheffen van LNV”, aldus de bewindsman. Hij gaf te kennen dat hij in de volgende kabinetsperiode zijn ministersschap op LNV wil voortzetten. “Ik ben weer beschikbaar voor een ministerspost, met voorkeur voor landbouw”, zei hij vanochtend tegen de NCRV-radio.

Ook staatssecretaris Y. van Rooy (economische zaken) - tweede op de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen achter lijsttrekker Brinkman - vindt dat er een apart departement van landbouw moet blijven. “Een echte minister laat zien dat de land- en tuinbouw een heel belangrijke sector is”, aldus Van Rooy.

Ook de belangenorganisaties in de landbouwsector keren zich tegen de mogelijke opheffing van LNV. “Wij hechten nog steeds aan een ministerie waar agrariërs rechtstreeks aandacht voor hun problemen krijgen”, zegt de voorzitter van het Landbouwschap, M. Varekamp. Hij zegt verrast te zijn door het pleidooi van de CDA-partijleider om LNV op den duur op te splitsen. Ook de katholieke boeren- en tuindersbond (KNBTB) verzet zich tegen een toekomstige opheffing.