Boeren

De heren Oomen (Encebe/Cehave) en De Boon (Cebeco Handelsraad) moeten niet zeuren over de korte-termijnvisie van hun boeren-leden/aandeelhouders (NRC Handelsblad, 23 februari). Zij zijn door die boeren-leden aangesteld om hun economische doelstellingen nu en in de verre toekomst te ondersteunen. Maar als de coöperatieve sector in zakelijk opzicht jarenlang achterblijft ten opzichte van particuliere collega's, is het begrijpelijk dat de kritische agrarische ondernemer meer en meer een andere, niet coöperatieve weg bewandelt. Wij boeren zijn in ons hart nog steeds coöperatief gezind, maar de smalle marges dwingen velen van ons tot een andere keuze.

Voorts wil ik nog een opmerking maken bij het op 'de markt' afstemmen van de landbouwproduktie. Wij hebben intussen gemerkt dat de consument een grillig wezen is. Investeringen in duurzame produktiemiddelen, gebaseerd op de wensen van dit moment, zijn vaak zeer riskant gebleken. Zie de toestand in de scharrelvarkenssector, het kleine succes van het volière-ei en de moeizame afzet van velerlei biologische-dynamische produkten. Verder is geen supermarktketen enthousiast over merken. Ze hebben liever een anonieme, inwisselbare leverancier onder de vlag van het huismerk. Laten we ons dan concentreren op de intrinsieke produktkwaliteiten, en het opblazen van die 'merkartikel-luchtballon' aan wat gladde vogels overlaten.

    • Bert Roks