Advocatuur is tegen echtscheidingswet

DEN HAAG, 7 MAART. De Nederlandse Orde van Advocaten is voor het eerst in haar bestaan een advertentiecampagne begonnen om te protesteren tegen een wettelijke maatregel. In drie landelijke kranten wordt aandacht gevraagd voor de nieuwe Echtscheidingswet die volgens de advocaten zo onzorgvuldig is dat de Tweede Kamer - die woensdag over dit onderwerp praat - de voorstellen zou moeten verwerpen.

Minister Hirsch Ballin (justitie) wil via de nieuwe wet regelen dat de overheid niet langer bijdraagt in de kosten van echtscheidingen waarover de partners het eens zijn. Een scheiding waarbij de echtelieden niet van mening verschillen over zaken als alimentatie, de bestemming van de echtelijke woning en de omgangsregeling, gaat volgens Justitie 540 gulden per persoon kosten. Als van dat bedrag de griffierechten en BTW worden afgetrokken, blijft er voor de bemiddelaar - een advocaat of notaris - achthonderd gulden over. Dat betekent volgens de Orde van Advocaten dat, bij een gemiddeld uurtarief van 120 gulden, de advocaat niet langer dan 6,6 uur aan een echtscheiding kan besteden. Terwijl volgens de advocaten zeker 15 à 20 uur nodig zijn.

De Orde van Advocaten vreest 'ziekenfondsechtscheidingen': echtgenoten zullen ervoor kiezen om de relatief goedkopere bemiddelingsechtscheiding te nemen - in plaats van tegen elkaar te procederen - maar op de lange duur zal dat betekenen dat de problemen naar de toekomst worden verschoven. De advocaten verwachten dat de bezuiniging van 30 miljoen gulden die Justitie hoopt te realiseren met de nieuwe regeling, in de praktijk niet zal worden gehaald.

Op het ministerie van justitie is men niet onder de indruk van de bezwaren van de advocaten. Achter de 'principiële' argumenten gaat volgens een woordvoerster angst voor verlies van inkomen schuil. “Advocaten zijn bang dat hun inkomsten dalen omdat ze niet willen dat notarissen zich ook met echtscheidingen kunnen gaan bemoeien en omdat ze vinden dat ze te weinig uurloon krijgen”, aldus de justitie-woordvoerster.