25 jaar Mina

1967: De tweede feministische golf begint met de verschijning van 'Het onbehagen bij de vrouw' in De Gids, geschreven door Joke Kool-Smit die daarin de beperkingen van het leven van vrouwen als uitsluitend huisvrouw en moeder hekelt. (november)

1968: Joke Kool-Smit en onder meer Hedy d'Ancona richten de actiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) op, die ijvert voor gelijke kansen. (oktober)

1969: Gebruik van de pil wordt wettelijk toegestaan. (mei)

1969: 'Dolle Mina' wordt opgericht, een radicale actiegroep die de 'tweederangs' positie van vrouwen aan de kaak stelt. (december)

1970: Twintig Mina's (onder wie vijf mannen) bestormen het opleidingsinstituut Nijenrode uit protest dat er geen vrouwen worden toegelaten. (januari)

1970: Corsetverbranding bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker in Amsterdam, als hulde aan deze feministe uit de eerste golf. (januari)

1970: Op het Amsterdamse stadhuis roepen Mina's kersverse bruiden op geen huisslaaf te worden. Ze sluiten urinoirs op straat met roze linten af omdat deze alleen voor mannen bedoeld zijn.(januari)

1970: Dolle Mina's lopen een vergadering van vrouwenartsen binnen en ontbloten hun onderbuik waarop geschreven: 'baas in eigen buik'. (maart)

1971: MVM richt eerste vrouwenpraatgroep op in Nederland.

1971: 'Marie wordt wijzer': actie voor gelijke onderwijsdeelname meisjes. (oktober)

1972: Feministisch tijdschrift Opzij opgericht. (november)

1973: Eerste vrouwenhuis opgericht in Amsterdams kraakpand. (juni)

1974: Oprichting 'Blijf van mijn lijf': zorg voor de opvang van vrouwen en kinderen die door hun man zijn mishandeld.

1974: Nationale Adviescommissie Emancipatie voor 5 jaar geïnstalleerd. (december)

1975: Eerste 'moedermavo': dagmavo voor volwassenen.

1975: Wet op gelijk loon voor gelijke arbeid.

1976: Bezetting abortuskliniek Bloemenhove.(mei)

1977: Dolle Mina wordt opgeheven.

1977: J.G. Kraaijveld-Wouters wordt de eerste voor emancipatie aangestelde staatssecretaris.

1979: Verbod op ontslag vrouwen bij huwelijk, zwangerschap en moederschap.

1980: Wet op gelijke behandeling.

1980: Vaste commissie voor het emancipatiebeleid geïnstalleerd.

1981: Emancipatiecommissie omgedoopt tot Emancipatieraad.

1981: Abortus gelegaliseerd.

1988: MVM heft zich op.

1990: '1990 maatregel': overheidsmaatregel die inhoudt dat meisjes die in 1990 of later 18 jaar worden, verplicht zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

1991: Verzorging opgenomen als verplicht vak op alle middelbare scholen, onder druk van vrouwengroepen.

1993: M/V-magazine, laatste emancipatoire vrouwen radioprogramma, na negen jaar bestaan opgeheven. (september)

1994: Eerste Kamer stemt in met Algemene wet gelijke behandeling. (februari)

1994: Uitgebreide Kamercommissie voor het Emancipatiebeleid voor de laatste keer bijeen. (maart)

    • Birgit Donker
    • Yaël Vinckx