Zojuist verschenen

Bert Edens e.a.: Prisma van de citaten. 3001 moderne aforismen

387 blz., Het Spectrum, ƒ 19,90

Citaten, alle geschreven of uitgesproken in de negentiende of twintigste eeuw. Onder het thema 'Over kinderen en hun ouders': 'Kinderen en keuken laten weinig ruimte voor kussen.'' Bij 'Over schrijvers en hun geschriften': 'Met wat ik schrijf is het precies als met het Evangelie: men dient het ernstig te nemen, maar niet letterlijk.'' (Gerard Reve)