Zojuist verschenen

Oebele Vries: 'Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal'. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580)

261 blz., Fryske Akademy, ƒ 50,-

De meeste Friessprekenden kunnen niet in het Fries schrijven. De schrijftaal is Nederlands. De artikelen in deze bundel behandelen de oorzaken van de verdringing van het Fries door het Nederlands. Dit proces begon al in de 16de eeuw toen overheidsdocumenten in het Nederlands werden geformuleerd. Zo werd het risico van misverstanden over de uitleg verminderd.