Woordenboek II

De kritiek op de Prisma woordenboeken Italiaans-Nederlands en vice versa in het artikel 'De gevoelswaarde van cacare' van Sophie J.M. Josephus Jitta kan ik ten volle delen. Het Spectrum schotelt de gebruiker een woordenboek voor dat vol staat met halve waarheden en foute vertalingen. Bovendien is er ook op het linguïstische vlak, zelfs bij ogenschijnlijk eenvoudige zaken als het benoemen van woordsoorten, behoorlijk wat misgegaan.

Deze fouten waren te verwachten. Ik had mijzelf bij Prisma aangemeld als potentieel medewerker van de nieuwe versie van het woordenboek. Ik hoopte dat de uitgever van plan was de vele fouten uit de vorige editie te vermijden. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst bleek echter dat er sprake was van een werkwijze die opnieuw garant stond voor broddelwerk van het zuiverste water. De medewerkers waren onder anderen bijvakstudenten Italiaans die slechts twee maanden de tijd hadden het oude bestand te schonen, opnieuw te vertalen, aan te vullen met nieuwe termen en alle lemmata te voorzien van linguïstische informatie. Het geheel getuigde van een zeer onprofessionele instelling en ik weigerde dan ook mijn medewerking.

Het resultaat is deplorabel en ik vind dat mevrouw Josephus Jitta nog een mild oordeel velt.

    • Alex Verstegen
    • Beëdigd Vertaler Italiaans