Werkloosheid VS daalt naar 6,5 procent

NEW YORK, 5 MAART. De werkloosheid in de Verenigde Staten is vorige maand met 0,2 procent gedaald tot 6,5 procent van de beroepsbevolking. Er kwamen 217.000 banen bij.

Ook werd gisteren bekend dat de index van de belangrijkste economische indicatoren - een barometer voor de economische activiteit in de komende zes tot negen maanden - in januari met 0,3 procentpunt is toegenomen.

De Amerikaanse regering kwalificeerde de werkgelegenheidscijfers over februari als een goed resultaat. De bekendmaking ging gepaard met een neerwaartse bijstelling van de werkloosheidscijfers over januari. In de eerste maand van dit jaar blijken er niet 62.000 banen bij te zijn gekomen, zoals eerder was gemeld, maar 2.000 banen te zijn verdwenen. Verwarring over de interpretatie van de resultaten leidde tot wilde speculaties over een mogelijke renteverhoging door de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken.

“Om een goed beeld te krijgen van de banengroei, moeten de cijfers in perspectief worden geplaatst”, aldus Kathleen Stephansen, econoom bij de bank Donaldson Lufkin & Jenrette. “Als we de groei van de werkgelegenheid sinds november bekijken, zien we dat er ruwweg 200.000 banen per maand bijkomen en dat er dus sprake is van een robuuste groei.” In januari en februari had de groei nog groter kunnen zijn als het extreem koude winterweer in de VS geen rol had gespeeld.

De toename van de werkgelegenheid was vooral te zien in de diensten-sector, waar vorige maand 227.000 banen bijkwamen. Het gaat daarbij om banen in de banksector, maar ook bij voorbeeld bij fastfood-restaurants. De bouwsector moest in februari 22.000 banen inleveren en in de industrie kwamen er 12.000 banen bij.

Robert Reich, minister van arbeid, is verheugd over de cijfers en zegt dat de belofte van Clinton om in de VS acht miljoen arbeidsplaatsen in vier jaar te scheppen gemakkelijk kan worden gehaald. Laura d'Andrea Tyson, voorzitter van de economische adviesraad van de regering, zei in het Witte Huis dat de cijfers aantonen dat de Amerikaanse economie voortdurende groei laat zien bij een lage inflatie.

De index van economische indicatoren steeg voor de vierde achtereenvolgende maand. Het resultaat van de negen belangrijkste economische cijfers geldt als een betrekkelijk betrouwbare graadmeter van de economische activiteit in de nabije toekomst.

Ongerustheid in verband met inflatie was er onder analisten over het stijgen van de gemiddelde uurlonen. In de afgelopen twee maanden vertoonden die een groei van 0,6 procent, wat omgerekend naar een jaar uitkomt op meer dan 3,5 procent. Vrees voor inflatie bleef op de markt aanwezig. De koers van de dertig-jarige obligatie-leningen en het rendement daalde. Een mogelijke verhoging van de geldmarktrente of het disconto kon volgens sommigen maandag al plaatshebben, anderen denken dat de Fed wacht tot haar vergadering op 22 maart. Vooruitlopend op een renteverhoging, steeg de dollar zowel ten opzichte van de Japanse yen als de Duitse mark. Wall Street had een betrekkelijke rustige dag. De Dow Jones steeg 7.88 naar 3832.30.

    • Lucas Ligtenberg