Weinig vertrouwen in houding en werkwijze van bisschop Bomers

HAARLEM, 5 MAART. De Algemene Dekensvergadering en de Priesterraad van het bisdom Haarlem hebben weinig vertrouwen in de mogelijkheid dat bisschop Bomers zijn houding en werkwijze dusdanig zal veranderen dat het bisdom de toekomst zonnig onder ogen kan zien. Vooralsnog zullen de dekens en de priesterraad zich echter onthouden van verdere stappen.

Dat is het resultaat van een “zeer diepgaande en emotionele discussie” die gisteren plaats had naar aanleiding van de aanbevelingen van de adviescommissie die vorig jaar werd ingesteld om een uitweg te vinden voor de bestuurlijke -en pastorale crisis waarin het bisdom verkeert. De Diocesane Pastorale Raad en de staf van het Willibrordhuis namen deel aan deze vergadering.

Donderdagmiddag liet Bomers weten tijdelijk afstand te zullen doen van belangrijke bevoegdheden. Zo zal hij zich de komende een à twee jaar niet bemoeien met de beoordeling van kandidaten voor het priesterambt en met het beleid van de priesteropleiding in zijn bisdom. Ook zal hij de behandeling van klachten op liturgisch en oecumenisch terrein aan zijn vicarissen overlaten. Hij weigert echter af te treden.

In een verklaring die gisteren na afloop van de vergadering werd uitgegeven doen de verschillende geledingen binnen het bisdom een dringend beroep op Bomers om ook zijn contacten met het seminarie Redemptoris Mater van het neo-katechumenaat op te schorten tot een commissie helderheid heeft verschaft over de positie van deze alternatieve priesteropleiding. Zonder de diocesane raad voor de ambtsopleiding erin te kennen gaf Bomers vorig jaar zijn fiat aan deze priesteropleiding in Nieuwe Niedorp.

Het bisdom verkeert reeds geruime tijd in een crisis. Vicaris Dürr maakte voorjaar '93 bekend eerder te willen opstappen uit onvrede met het beleid van bisschop Bomers. Een delegatie van de dekens van het bisdom deed vervolgens haar beklag over Bomers bij de nuntius. De vereniging van pastoraal werkenden drong in een verklaring aan op het ontslag van de bisschop wiens bestuurlijke en pastorale werkzaamheden ernstig te wensen zouden overlaten. Het was voor het eerst sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërachie in Nederland, in 1853, dat priesters openlijk aandrongen op het vertrek van hun bisschop.

De bisschop heeft echter ook medestanders. Het Contact Rooms-Katholieken, de Vereniging voor Latijnse liturgie en de samenstellers van het alternatieve bisdomblad, de Apostel, onderschrijven het beleid van Bomers.