Universiteit beslist over eigen terrein

DEN HAAG, 5 MAART. Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen universiteiten zelf beslissen over investeringen in huisvesting. Ze ontvangen daartoe jaarlijks een vastgesteld bedrag van de overheid. Met het schrappen van het 'economisch claimrecht' door het Rijk komt de bevoegdheid over gebouwen en terreinen volledig bij de instellingsbesturen te berusten. Het kabinet is akkoord met een wetsvoorstel hiertoe van staatssecretaris Cohen (onderwijs) en minister Bukman (landbouw). Momenteel neemt de minister van onderwijs de beslissing over investeringen voor universiteitsgebouwen en terreinen.