Thornse wethouder verdacht van ronselen stemmen

THORN, 5 MAART. De verkiezingen die in Thorn de opgeleefde vete tussen de 'bokken' en de 'geiten' tot bedaren hadden moeten brengen, zijn voorlopig uitgedraaid op een rel rond loco-burgemeester B. Zeegers. Burgemeester A. van der Lee heeft gisteren bij de officier van justitie in Roermond moeten melden dat hij zijn loco verdenkt van het ronselen van stemmen. Justitie is meteen begonnen met een onderzoek.

De burgemeester kreeg woensdag in alle vroegte bezoek van een vrouw, die voor haar moeder in bejaardenhuis Sterrenbosch had willen stemmen. Maar wethouder Zeegers was haar al voor geweest met het ophalen van de oproepingskaart. Meteen vertrok de burgemeester naar het bejaardenhuis en kreeg daar van de leiding te horen dat nog vier andere bejaarden hadden gemeld dat hun kaarten 'weg' of 'weggehaald' waren. Wie dat gedaan had? Wethouder Zeegers was de dagen voor de verkiezingen opvallend vaak op bezoek geweest, had de leiding van Sterrebosch gemerkt. Met die opmerking werd Zeegers, die het stembureau in het bejaardenhuis voorzat, geconfronteerd. “Hij vertelde me dat hij inderdaad in bijna alle kamers van Sterrebosch op bezoek was geweest, maar hij zag dat niet als ronselen,” zegt Van der Lee, die de wethouder meteen als voorzitter van het stembureau naar huis stuurde. Rond de middag belde Zeegers de burgemeester: “Zeegers verzekerde mij dat drie van de vijf namen die ik had genoemd, niet voorkwamen op het lijstje van kiezers die hun kaart aan Zeegers en zijn mensen hadden gegeven.”

Uit het verleden is bekend dat bejaardenhuizen in Limburg een geliefd doelwit vormen voor kandidaat-raadsleden, die op zoek zijn naar stemmen. Omdat iemand die gaat stemmen, hoogstens twee kaarten van andere kiezers mag meebrengen, worden de overige geronselde kaarten doorgegeven aan vrienden en familieleden. Burgemeester Van der Lee kende die praktijken en had daarom alle lijsttrekkers bij zich geroepen om hen te waarschuwen dat er streng zou worden gecontroleerd op ronselen.

Niet bekend

Het is niet de eerste keer dat Zeegers, in het dagelijks leven verzekeringsadviseur, voor opschudding in het witte stadje dat nog geen 2700 inwoners telt. Vorig jaar maakte hij de tongen los toen bekend werd dat hij zijn kinderen liever over de grens in België naar school stuurde dan naar de plaatselijke school, wier belangen hij geacht werd te behartigen. Ook zijn persoonlijke levenswandel was een geliefd onderwerp in de besloten Thorner gemeenschap. Toen hij zijn vrouw in de steek liet om met zijn vriendin te gaan samenwonen, gaf dat zoveel praatjes, dat hij naar de eerste terugkeerde. Uit dankbaarheid voor de herwonnen rust bood de zaalvoetbalclub, waarvan hij voorzitter is, het herenigde paar een nacht in een bruidssuite van een duur hotel aan.

De affaire overschaduwt de vredestichtende bijbedoeling, die de verkiezingen in Thorn van tevoren was toebedacht. De altijd smeulende vete tussen aanhangers van de Koninklijke Harmonie Thorn (de 'koninklijke' van de 'bokken') en het Harmonie-orkest Sint Michaël (de 'kerkelijke' van de 'geiten') was in juli stevig opgelaaid. Toen werd de afspraak verbroken dat de twee top-harmonieorkesten van Nederland en de rest van de wereld nooit meer samen op concours te gaan. Op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade versloegen de kerkelijken de koninklijken met klein verschil. “Er ontstond een sfeer van verwijdering. Je kunt dat niet beschrijven, maar alleen voelen. Dat heeft de verkiezingen heel sterk beïnvloed,” zegt oud-schooldirecteur Th. Adams, die woensdag voor de zesde keer in de raad werd gekozen. Bij vijf eerdere gelegenheden werd hij gekozen omdat hij een echte geit was, vice-voorzitter van Sint Michaël zelfs. Dat laatste is hij niet meer. Hij stapte uit het bestuur toen de rest besloot tóch tegelijkertijd met de Koninklijke op concours te gaan. En het ging mis, zoals Adams had voorzien.

Met carnaval kon er geen bonte avond meer worden georganiseerd en in de optocht werden steken uitgedeeld, die sommige bokken tot razernij dreven. Adams probeerde de zaak nog een keer te sussen. Hij sloot een pact met collega-raadslid Schreurs, dat gewoontegetrouw de bokken als achterban heeft. Samen brachten zij een CDA-lijst uit, die genoeg stemmen voor drie zetels kreeg. Maar Adams is er nog lang niet zeker van dat de geiten en de bokken nu verzoend zijn: “Ik heb een sterk vermoeden dat er bokken en geiten zijn geweest die altijd op Schreurs of op mij hebben gestemd, maar die nu naar een ander zijn overgestapt omdat er iemand van de tegenpartij op onze lijst stond. Maar er zijn ook kiezers geweest die wilden laten zien dat het maar eens afgelopen moest zijn met die rivaliteit die zo nu en dan ongezonde vormen aanneemt.”

Bejaardenhuizen in Limburg geliefd doelwit voor kandidaat-raadsleden om stemmen te winnen

    • Jacques Herraets