Tekst open brief aan Brinkman

Letterlijke passages uit de brief van de CDA-lijsttrekkers in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda en Helmond over het AOW-standpunt van de partij:

“Het zijn de ouderen die de welvaart van vandaag hebben opgebouwd; hoe kunt u die toch aan de kant zetten!”

“Het zijn de de ouderen die zwijgend en gelaten moeten toezien hoeveel middelen er uitgetrokken worden voor jongeren, die hebben kennelijk alleen de toekomst. Er s geld voor jeugdwerkgarantieplannen, voor opvang van drugsverslaafden, voor gevangenissen voor - meestal jonge - gedetineerden. Ouderen, die niets kunnen bijverdienen, die hun hele leven relatief eenvoudig hebben geleefd, de hitte van de dag hebben gedragen, hebben nu vaak zelfs geen geld meer voor gezond voedsel. Er is een toenemende stille armoede onder ouderen.”

“Blijkbaar krijgen degenen in onze maatschappij die het hardste kunnen schreeuwen toch de meeste financieële aandacht.”

“Met al hun kwaaltjes en hun ziektes soms, hebben ze (de AOW'ers, red.) het toch al dubbel moeilijk en lastig.”

“Eert uw vader en uw moeder, zou juist bij het CDA hoog in het vaandel moeten staan, mijnheer Brinkman. Wij kunnen willen een korting van 1,5 procent niet verdedigen. De AOW'ers hebben dat niet verdiend!”“Wij hebben jl. woensdag in onze steden, vooral door uw harde AOW standpunt onaanvaardbare verliezen moeten incasseren. Mijnheer Brinkman, dit is geen goed beleid, het is blijkens berekeningen van velen ook niet nodig, ook al denkt bijvoorbeeld de SER er anders over. Wij hebben te maken met mensen, die er recht op hebben ook hun laatste levensfase met voldoende financiële middelen te kunnen doorbrengen! Zij vragen om uw warmte! U moet uw hart laten spreken voor mensen, die diep gekwetst en getroffen zijn door zo weinig warmte en steun.”

“Wat wij u vragen, mijnheer Brinkman, is: Kom terug op het onrechtvaardige AOW-standpunt van het CDA. Laat merken en toon in daden hoezeer u waardeert, niet in woorden, maar in een aanpassing van uw standpunt, dat u kennelijk een verkeerde inschatting hebt gemaakt. Heb het lef en de moed om aan de AOW-ers te zeggen: ik keer terug op mijn schreden. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele te dwalen en daardoor bovendien een politieke partij te worden die zich moet schamen omdat ze het hart niet op de goede plaats heeft zitten. De ouderen hebben hun hoop gevestigd op u en kijken uit naar het moment waarop u uw hart echt laat spreken.”