Straf voor misbruik van alarmnummer

DEN HAAG, 5 MAART. Opzettelijk misbruik van het publieke alarmnummer 06-11 wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of een geldboete van maximaal vijfduizend gulden. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met dit wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (justitie). Per jaar worden er ongeveer twee miljoen valse meldingen gedaan. Volgens Hirsch Ballin neemt het misbruik soms dusdanig grote vormen aan dat centrales niet meer bereikbaar zijn voor mensen die direct hulp nodig hebben. Binnenlandse Zaken is vorig jaar in Amsterdam een proef begonnen met de automatische identificatie van de 06-11-bellers. Strafbaar was het misbruik van het nummer nog niet.