Russische winter; Russische industriele produktie in % t.o.v. 1991

Grafiek: Russische produkten worden schaarser en schaarser. Tussen 1991 en 1993 daalde de fabricage van melkprodukten van 18,2 miljoen ton tot slechts 7,7 miljoen ton.

Een vermindering van 58 procent. Ook Russisch schoeisel, toch al nooit in overvloed op de winkelschappen, wordt zeldzamer. Vorig jaar maakten de schoenfabrikanten 138 miljoen paar schoenen. Twee jaar eerder produceerden zij nog 312 miljoen paar. Dit blijkt uit cijfers van Goskomstat, het CBS van Rusland.

Uit de cijfers blijkt verder dat de auto- en de aardgasindustrie hun produktie het beste op peil weten te houden. De laatste drie jaar is de Russische industriële produktie met 38 procent gedaald. Ter vergelijking: de ergste terugval in Nederland in de industriële produktie na de Tweede Wereldoorlog had plaats in 1975 en bedroeg 4,7 procent.

Het teruglopen van de industriële produktie heeft verschillende oorzaken. De koopkracht van de Russische burger daalt door de hoge inflatie waardoor hij minder kan kopen. Daarnaast kan de Rus tegenwoordig kiezen tussen buitenlandse produkten en produkten van Russische bodem.

Enkele industriën lijken op de weg terug te zijn. Het aantal Russische televisies dat van de lopende band kwam steeg vorig jaar met 330.000 exemplaren en ook de koelkast produktie zit in de lift: 318.000 stuks meer.

De vermindering van de produktie van olie is niet zo erg als op het eerste gezicht lijkt. Vorig jaar steeg, ondanks de sterke daling van de olieproduktie, de export met 21 procent.

Op zulke scholen wordt een leerling pas in laatste instantie van school verwijderd. Conrector van Krevel heeft om die reden een van de leden van This is crime van school gestuurd. 'Dat meisje was de grootste. Haar ouders bleven haar steunen, terwijl op school iedereen wist dat ze haar vakanties in Frankrijk van de handel in gestolen goed had betaald. Dan is het beter elders opnieuw te beginnen.'

    • Niek den Tex