Ramsj

Rick van der Ploeg: De economie heeft geen ziel

Paperback, Prometheus 1991, van ƒ 24,90 voor ƒ 7,90, Steven Sterk, Utrecht.

De wildebras in economenland, nam in deze bundel 31 artikelen op die hij eerder publiceerde in uiteenlopende periodieken als de Volkskrant, NRC Handelsblad en Intermediair. Als rode draad door dit boek loopt zijn poging een synthese te vinden van een sociaal beleid en een goed werkend marktmechanisme.