Ramsj

Pieter-Dirk Uys: Een leven apart, de biografie van Evita Bezuidenhout

Paperback, Jan Mets/Novib 1991, van ƒ 49,50 voor ƒ 9,50, Van Gennep.

In vijfhonderd dicht bedrukte pagina's dist de Zuidafrikaanse satiricus Pieter-Dirk Uys het levensverhaal van zijn creatie Evita Bezuidenhout op, het toonbeeld van de liberale blanke die zich met al haar hypocrisie staande hield in de gespleten samenleving van Zuid-Afrika. Via haar kon Uys jarenlang op het podium de dingen zeggen die eigenlijk van de censuur niet mochten. In dit soms wat omslachtige epos mist men de malicieuze voordracht die hij Evita in het theater meegaf, maar er staat een massa bizarre verhalen uit de Zuidafrikaanse werkelijkheid tegenover.