Ramsj

E. van Moerkerken: Foto's

Paperback, De Bezige Bij 1989, van ƒ 60,15 voor ƒ 24,50, Van Gennep, Amsterdam/Rotterdam.

Van Moerkerken (geb. 1916) nam in dit boek 262 eigen foto's op uit een periode van vijftig jaar. De vroegste, uit de tijd dat hij onder invloed van de surrealisten stond, zijn de meest verrassende. Veel vrouwen, landschappen en stilstand. 'Fotograferen is vooral een kwestie van op het juiste ogenblik ergens aanwezig te zijn en dan een camera paraat te hebben'', aldus de lakonieke fotograaf.