Ramsj

E.M. Cioran: A short history of decay

Paperback, Quartet Books 1975/1990, vert. Richard Howard (Précis de Décomposition 1949), van ƒ 29,25 voor ƒ 8,90, Het Martyrium, Amsterdam.

In 1947 begon de Roemeense filosoof Cioran in het Frans te schrijven; toen verscheen ook de eerste editie van deze bundel filosofische essays. Ze staan in de traditie van Kierkegaard, Nietzsche en Wittgenstein: scherpe gecondenseerde overpeinzingen over het leven. Alle goed aforistische teksten zijn vermoeiend, aldus de inleider Michael Tanner, want de lezer moet een hoop werk doen. De schrijver 'supplies a sentence, the serious reader turns it into a paragraph'. En zo is het met al Ciorans zinnen precies.