Ramsj

Martha Gellhorn: Reizen met mijzelf en anderen

Paperback, Amber 1990, vert. Kees Helsloot ea. (Travels with myself and another 1987), van ƒ 42,50 voor ƒ 14,90. Scheltema Holkema Vermeulen, A'dam.

Gellhorn verhaalt van haar reizen door China, Rusland, Suriname en verschillende Afrikaanse landen. Ze klaagt en moppert over stank en bureacratie, over gebrek aan conversatie en over haar gids in Afrika. 'Hoewel ze de hele wereld als domicilie heeft, verloochent ze in haar kortaangebonden reacties en stellige opinies haar Amerikaanse achtergrond niet. De geest van deze reisverhalen wordt het beste getypeerd door haar herhaalde verzuchting 'I want to get out!'', schrijft Gerrit Jan Zwier in NRC Handelsblad van 25-7-84.