Politie Italië: Nederland laks in strijd tegen XTC-handel

ROME, 5 MAART. De Nederlandse politie heeft volgens collega's in Italië te weinig oog voor de gevaren van de snel groeiende handel in ecstacy-pillen en onderscheidt zich in negatieve zin door slechte medewerking bij verzoeken om informatie.

Deze beschuldiging komt van majoor Giampoalo Pinna, werkzaam bij de financiële politie in Florence, en volgt op eerdere kritiek van Italiaanse zijde aan het adres van de Nederlandse politie. Pinna spuide zijn kritiek nadat hij begin vorige maand de grootste vangst ecstacy-pillen ooit in Italië had gedaan: 22.000 pillen in één keer. Bij een andere, vrijwel gelijktijdige vangst zijn nog eens 4500 pillen in beslag genomen. Alle pillen in deze twee acties, die afgelopen donderdag zijn bekendgemaakt, zijn afkomstig uit Nederland. De vijf arrestanten in deze zaak zijn allen Italianen.

“Mijn ervaring is dat de Nederlandse politie niet erg gespitst is op het fenomeen van de ecstacy pillen”, zei Pinna gisteren in een telefonisch vraaggesprek. Pinna verwees daarbij naar wat hier 'het bloedbad van zaterdagavond' wordt genoemd: ernstige verkeersongelukken tussen drie en zes uur zondagmorgens, veroorzaakt door discogangers. Vrijwel elk weekeinde vallen daar doden bij, regelmatig meer dan tien. “De doden van zaterdagavond worden meer door de pillen dan door alcohol veroorzaakt”, aldus Pinna.

De ecstacy pillen hebben een hoge vlucht genomen in de Italiaanse discotheken. Ze komen voornamelijk uit Nederland, volgens Pinna het belangrijkste Europese distributiecentrum ervoor: “Uit het materiaal dat wij in beslag hebben genomen, blijkt dat de pillen op een professionele manier worden gemaakt. Het is bijna industriële fabricage.”

Hij wijst erop dat de bestrijding van de handel in wordt bemoeilijkt doordat er niet één grote organisatie achter zit. “Het zijn allemaal een soort kleine ondernemers”, zegt Pinna. “Ze zorgen dat ze de contanten hebben, dan stappen ze in de auto en rijden ze naar Amsterdam. Ze stappen een koffieshop binnen, horen daar hoe ze aan de pillen kunnen komen en als ze het spul hebben, rijden daarna weer terug.”

Wie een licht risico wil nemen rijdt over Oostenrijk of Zwitserland, maar de veiligste weg is langs Frankrijk, omdat de route dan binnen landen van de Europese Unie blijft en er nauwelijks grenscontrole is. “Het is allemaal erg kleinschalig”, aldus Pinna. Een aantal Italiaanse inwoners van Amsterdam speelt volgens hem een rol bij de handel. “Italianen die al wonen in Amsterdam fungeren als het eerste contactpersoon. Zij zijn het die de adressen doorgeven.”

Pogingen van de Italiaanse justitie om meer greep te krijgen in deze stroom van pillen vanuit Nederland worden volgens de majoor bemoeilijkt door de opstelling van de Nederlandse politie. Op verzoeken op informatie wordt volgens hem traag of helemaal niet gereageerd. “Wij krijgen te horen dat er zoveel drugshandel is, dat ze niet achter alles kunnen aangaan.”

De politie-inspecteur uit Florence zegt dat hij geen concrete voorbeelden kan geven, omdat de verzoeken om informatie centraal worden behandeld, in Rome. Hij voegde daar aan toe dat ook collega's uit andere landen klachten hebben over de Nederlandse politie. “Mijn collega's in Spanje zijn erg kritisch. Zij zeggen dat Nederland een van de moeilijkste landen is om mee samen te werken”, aldus Pinna.

Een woordvoerder van de Centrale Recherche Informatiedienst, die de internationale politiecontacten onderhoudt, is niet onder de indruk van de Italiaanse kritiek. Groot was de omvangrijkste vangst uit de geschiedenis van Italië met 22.000 pillen niet bepaald, zegt I. Vogels. “Als je het over een echt grote vangst hebt, gaat het om miljoenen pillen.”

Het verwijt dat de Nederlandse politie niet gespitst is op ecstacy-pillen, is volgens de CRI niet terecht. Vogels onderstreept dat de Nederlandse politie niet jaagt op laboratoria waar ecstacy wordt gefabriceerd, maar probeert criminele organisaties als geheel te ontmantelen. Wat de contacten met de Italiaanse politie betreft, wijst Vogels er op dat een Italiaanse politie-ambtenaar op de Italiaanse ambassade in Den Haag er voor moet zorgen dat informatie goed wordt uitgewisseld.

    • Marc Leijendekker