Humanitaire resolutie VN over Sarajevo

NEW YORK, 5 MAART. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteravond in New York een resolutie aangenomen die de wederopbouw van de Bosnische hoofdstad Sarajevo moet bevorderen.

Resolutie 900 werd door de vijftien leden van de raad unaniem aangenomen en vraagt de secretaris-generaal van de VN “met spoed en voor een beperkte periode” een civiele functionaris aan te stellen met het oog op het herstel van essentiële openbare diensten in de Bosnische hoofdstad.

Met name Frankrijk had de afgelopen twee weken op een dergelijke 'humanitaire' resolutie aangedrongen. De resolutie vraagt ook om een rapport ter voorbereiding van de wijze waarop de bescherming van de VN zich over de steden Maglaj, Mostar en Vitez kan uitbreiden. Hiervoor zijn evenwel meer troepen vereist. De resolutie roept verder op om het verkeer in, van en naar Sarajevo vrije doorgang te verlenen en verzoekt om een fonds voor de wederopbouw van Sarajevo. De stad heeft al maanden geen elektriciteit en stromend water meer.

Intussen hebben de Verenigde Staten opnieuw het verzoek afgewezen grondtroepen te sturen naar Bosnië. Donderdag had de speciale VN-gezant voor het voormalige Joegoslavië, Akashi, gevraagd om 10.500 man extra soldaten voor de VN-troepenmacht in Bosnië. Dit om te voorkomen dat “de broze bestanden in elkaar storten”.

President Clinton en minister Christopher van buitenlandse zaken hebben gezegd dat de VS alleen het sturen van Amerikaanse troepen naar Bosnië willen overwegen indien er een algehele vredesregeling is. Voorts moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals instemming van het Congres.

Bevelhebber Cot van de VN-troepenmacht zei donderdag dat in de eerste plaats de VS en daarna Groot-Brittannië en Frankrijk de landen zijn die onmiddellijk troepen kunnen sturen. Cot noemde de Amerikaanse weigering om troepen te sturen zolang Serviërs, moslims en Kroaten geen vredesverdrag hebben gesloten, “een merkwaardige en niet erg moedige gedachte”. (AFP, AP)