Heffing op stroom en gas omhoog

DEN HAAG, 5 MAART. De milieutoeslag op de energierekening voor huishoudens en bedrijven wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 1994 verhoogd van gemiddeld 1,1 procent tot 1,8 procent om tot een zuiniger energieverbruik te komen. Alleen de allergrootste industrieën betalen niet mee. Dit heeft EnergieNed, de organisatie van de Gemeentelijke Energie Bedrijven (GEB) in Nederland, bekendgemaakt bij de presentatie van een nieuw Milieu Actieplan. Dat plan sluit aan bij de milieudoelstellingen van de overheid.

Jaarlijks is met de uitvoering van het plan 520 miljoen gulden gemoeid, waarvan 310 miljoen binnenkomt via de heffing, 60 miljoen betalen de GEB's zelf en de overheid legt er nog eens 150 miljoen bij. Voor een gemiddeld gezin komen de extra kosten op 15 gulden per jaar, maar dat bedrag kan ruimschoots worden terugverdiend door energiebesparing. Met het geld worden gerichte adviezen en besparingsmaatregelen gefinancierd. EnergieNed probeert daarmee te bereiken dat tegen de eeuwwisseling 1,4 miljoen huishoudens hun woning verwarmen met een Hoog Rendementsketel, en in totaal 15 miljoen spaarlampen gebruiken. Verder worden volgens het plan in 600.000 huizen deurdrangers geplaatst, 1,3 miljoen zuinige koelkasten aangeschaft en bijna 2 miljoen zuinige douchekoppen gemonteerd. Enkele honderdduizenden woningen worden beter geïsoleerd.

Ook het bedrijfsleven moet meer besparen op verlichting en verwarming, aanpassing van produktieprocessen en door meer warmte/kracht centrales voor gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte.