Flesvoeding

Nutricia wil Nutrilon (flesvoeding) gaan verrijken met humaan lactoferrine en lysozym, geproduceerd door de nakomelingen van de transgene stier Herman (NRC Handelsblad, 26 februari). Het toevoegen van deze in moedermelk aanwezige stoffen aan flesvoeding zou een 'logische stap' zijn in het streven om van flesvoeding een zo goed mogelijk substituut voor moedermelk te maken.

In de handel van flesvoeding gaat zo'n 8 miljard gulden om. De winstmarges zijn hoog. Knutselen aan de samenstelling kan leiden tot een groter marktaandeel. Maar kan flesvoeding door de toevoeging van twee eiwitten, waarvan nog onduidelijk is of ze überhaupt werken in ingeblikte vorm, de kwaliteit van borstvoeding benaderen?

'Verrijking' met stoffen uit moedermelk geeft producenten nieuwe argumenten om artsen en ouders te bestoken met eenzijdige en misleidende informatie over flesvoeding. Ze gaan voorbij aan de voorwaarden om flesvoeding goed te kunnen bereiden: voldoende geld om het te kopen en schoon water. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan kleven er grote risico's aan. Jaarlijks sterven ruim 1 miljoen baby's aan ziekten die voorkomen kunnen worden door het geven van borstvoeding.

    • Maaike Arts