Een prettige krach

Een heuse obligatiekrach teisterde dezer weken de wereld van het internationale geld.

“Destabiliserend en ongunstig”, noemde Rabo-topman H. Wijffels gisteren in een reactie de steeds beweeglijker financiële markten. Hij is blijkbaar ongerust voor de rest van de wereld, want voor Rabo zelf gaan zijn zorgen waarschijnlijk niet op. Het 'destabiliserende' komt Rabo goed uit. Door de deze week gestegen kapitaalmarktrente en de steeds lagere geldmarktrente krijgt de bankaire sector de langverwachte 'normale' rentestruktuur op een presenteerblaadje aangereikt. Het winstgevende adagium kort lenen-lang uitzetten kan eerder dan voorzien weer uit de kast worden gehaald en zal, mits tijdig benut, de rente-inkomsten van de bank geen kwaad doen. 'Ongunstig' kunnen de grote verkoopgolven ook al niet zijn. Rabo's provisie-inkomsten, een optelsom waar de resultaten van de geld- en effectenhandel in zijn opgenomen, stegen afgelopen jaar al met tien procent. Die kunnen nu al weer fors zijn opgelopen. Tenzij Rabo deze week met riskante eigen positie's in de maag zat. (MS)