Brabantse lijsttrekkers krijgen nul op rekest van partijleider Brinkman; CDA houdt vast aan bevriezing AOW

DEN HAAG, 5 MAART. Het CDA is niet van plan het verkiezingsprogramma aan te passen op het punt van de bevriezing van de AOW. Dit maakte partijleider Brinkman gisteravond bekend in Utrecht na een vergadering van het partijbestuur met lijsttrekkers uit 43 gemeenten. Eerder op de dag hadden vijf lijsttrekkers uit Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Breda en Helmond in een open brief aan Brinkman geëist dat de passage over de AOW zou worden geschrapt.

Het CDA wil de sociale uitkeringen - dus ook de AOW - de komende vier jaar bevriezen om zo meer werkgelegenheid te kunnen creëren. Volgens Brabantse gemeentebestuurders is dit de belangrijkste oorzaak van de nederlaag van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag.

CDA-lijsttrekker Brinkman vindt dat, in geval van de geringste economische groei, iedereen daarvan mag profiteren. Brinkman geeft toe dat het CDA de kiezers niet goed duidelijk heeft weten te maken dat de AOW'ers en andere uitkeringsgerechtigden bij de partij wel degelijk in goede handen zijn. “Het CDA heeft de verzorgingsstaat helpen opbouwen, dus zullen we hem toch niet afbreken”, zo zei Brinkman.

Volgens de CDA-partijleider vindt het partijbestuur dat er geen reden is het verkiezingsprogramma te wijzigen. Brinkman: “Het programma wordt niet veranderd. Dat is ook niet nodig. Op basis van de gegevens die het Centraal Planbureau ons verstrekte, waren wij overtuigd dat er geen sprake was van extra economische groei, en dat de uitkeringen moesten worden bevroren. Als blijkt dat dat meevalt, als er ook maar een glimpje groei in de economie te bespeuren is, dan zullen wij daarin iedereen laten meedelen.”

Na afloop van een bijna drie uur durende bijeenkomst waarbij de lijsttrekkers uit 43 steden onder meer spraken met partijvoorzitter Van Velzen, Kamervoorzitter Deetman en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting), verklaarden de ontevreden Brabantse bestuurders hun eis in te trekken en het programma volledig te steunen. De Bossche lijsttrekker P. van der Krabben, de initiatiefnemer van de brief, had tevoren gezegd een “massaal volksprotest te zullen mobiliseren” als het partijbestuur voet bij stuk zou houden. “Het AOW-standpunt moet van tafel”, aldus Van der Krabben voordat de vergadering begon. Achteraf legde hij uit dat hij zich had laten overtuigen door de toezegging van Brinkman dat de bevriezing ongedaan wordt gemaakt wanneer de economie aantrekt. “Voor ons is dit toch een nieuw geluid”, zo zei hij na afloop van de bijeenkomst. “Dit klinkt toch heel anders dan het aanvankelijke standpunt, dat de AOW in elk geval vier jaar wordt bevroren.”

Pag.2: CDA-kiezers opnieuw overtuigen

Brinkman zei vrijdagavond de verkiezingsuitslag, die voor het CDA zeer slecht was, te beschouwen als een duidelijk signaal dat de kiezers de boodschap niet goed hebben begrepen. “De kiezers, vooral de aow'ers, hebben ons programma begrepen als een aanslag op hun zekerheid. Dat is niet terecht. Wij hebben daarin fouten gemaakt. Dat trek ik mij aan.” De CDA-lijsttrekker wilde niet ingaan op de vraag, of het CDA nu aan het opschuiven is in de richting van de PvdA. Brinkman: “Wij vertellen ons eigen verhaal”.

Ook premier Lubbers zei gistermiddag tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad dat de kritiek van Brabantse gemeentebestuurders voor hem geen reden zou zijn om het CDA-verkiezingsprogramma aan te passen.

De premier wees erop dat het nieuwe kabinet “per jaar zal bekijken” of de sociale uitkeringen moeten worden bevroren. Het bevriezen van de sociale uitkeringen “is geen doel op zich”. Zodra de economie het toelaat, is het “vanzelfsprekend” dat de koppeling tussen lonen en uitkeringen wordt hersteld, aldus Lubbers.

Voor volgend jaar heeft het kabinet twee miljard gulden gereserveerd om de lasten voor de burgers te verlagen. “Dit heeft een gunstig effect op de koopkracht; uiteraard ook voor mensen met AOW”, zei Lubbers. De premier wees er ook op dat het verschil in opvattingen tussen bijvoorbeeld PvdA en CDA over de AOW niet zo groot is. “De AOW-kwestie is een beetje een semantisch probleem geworden”, zei hij.

Volgens CDA-minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) leidt het verkiezingsprogramma van D66 tot ongeveer dezelfde koopkrachtcijfers voor de AOW-ers als het CDA-prgramma. Ook hij sprak van een “ongelukkige presentatie” door zijn partij.

In een reactie op de slechte resultaten van het CDA in de gemeenteraadsverkiezingen zei Lubbers dat hij “niet ontmoedigd” was: “Het goede van democratie is, dat de kiezer signalen kan geven. En soms zijn dat stevige waarschuwingssignalen. Ik was bovendien niet volstrekt verrast, want de peilingen gaven al langer aan dat het CDA zou verliezen. Veel mensen hebben het gevoel dat het niet goed gaat en dat brengen ze tot uitdrukking in hun stemgedrag.”