Bolkestein: herstel christelijke waarden

ZATERDAGS BIJVOEGSEL PAG.3 VRAAGGESPREK

AMSTERDAM, 5 MAART. De VVD moet volgens partijleider Bolkestein overwegen om het christendom weer als uitgangspunt in haar beginselprogramma op te nemen. Heroriëntering op de christelijke waarden zou een manier kunnen zijn om de “op drift geraakte” maatschappij weer samenhang te geven. Hij doet deze uitspraken in een vraaggesprek met deze krant.

De VVD-leider, die overigens zelf niet religieus is, verwijt het CDA niet voldoende op te komen voor de christelijke waarden. In dit opzicht, maar ook op ander gebied, zullen de kabinetsperiodes van premier Lubbers volgens hem de geschiedenis ingaan als “verloren jaren”.

In mei 1980 besloot het partijcongres van de VVD verwijzingen naar het christendom en het humanisme uit de beginselverklaring te schrappen.

Bolkestein zegt in het vraaggesprek dat hij is gaan twijfelen of een “hoog ontwikkelde en zeer mobiele samenleving” wel genoeg heeft aan een politieke filosofie die vooral is gericht op procedures, zoals het liberalisme in zijn zuivere vorm.

De zwakte van een klassieke liberale visie is volgens de VVD-voorman dat deze machteloos staat tegenover massale overtreding van de wet. Iedere samenleving heeft behoefte aan een “bezielend verband”. Want: “Als het besef ontbreekt dat het slecht is om de wetten te overtreden, hebben de muren van de staat geen fundament.”