Aantal vrouwen in gemeenteraden stijgt nauwelijks

DEN HAAG, 5 MAART. Het aantal vrouwen in de gemeenteraden is na de verkiezingen van afgelopen woensdag nauwelijks toegenomen.

Dit blijkt uit een enquête die na de verkiezingen is gehouden door de projectgroep Vrouwen in politiek en openbaar bestuur van het ministerie van binnenlandse zaken. Uit de gegevens van de 333 gemeenten die aan de enquête hebben meegedaan blijkt dat het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden met 0,7 procent is toegenomen: van 20,9 naar 21,6 procent. Volgens de onderzoekers zal, over alle 636 gemeenten gerekend, het percentage vrouwen in de Nederlandse raden stijgen tot 22,5.